Складовою частиною єдиного цілісного процесу становлення людини як особистості є її виховання. Його головні напрямки і їх практична реалізація втілені у концепції національного виховання і духовного відродження Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького. Методологічну основу концепції складають українська національна ідея, засади демократії, християнські, загальнолюдські цінності та національні традиції.

Функціонування виховної системи в університеті здійснюється на ряді принципів організаційного характеру, провідними серед яких є безперервність процесу виховання, інтегрованість освітнього і виховного елементів у єдиному педагогічному процесі, дієво-практична спрямованість виховних заходів, стимулювання творчої ініціативи студентів тощо.

Детальніше...
load page 0.064917 second, load CPU 0.07