Міколого-ботанічний та зоологічний музеї кафедри екології та біології. Обидва музеї є невід’ємними складовими навчального процесу кафедри біології, яка здійснює підготовку фахівців різних спеціальностей аграрного профілю з фундаментальних екологічних і біологічних дисциплін – загальної екології, екології біологічних систем, заповідної справи, агроекології, ботаніки, зоології, прикладної зоології. Основне призначення музеїв полягає у безпосередньому використанні їх експонатів як наочних засобів на лабораторних заняттях та лекціях для кращого сприйняття і закріплення студентами теоретичного матеріалу навчальних дисциплін.

Детальніше...

Сучасний музей підків на кафедрі хірургії було створено у 1881 році. Такий музей – чи не єдиний у Європі – постав на основі унікальної колекції підків, зібраної у 30 – 40-их роках XX століття визначним ортопедистом, професором Казимиром Щудловським і його батьком, який був добрим ковалем. Тодішній завідувач кафедри ортопедії Казимир Щудловський (ректор академії у 1936 – 1939 роках) використовував колекцію підків як наочність для навчання студентів – майбутніх ветеринарних лікарів і в кінці 40-х років подарував її академії.

Детальніше...

Засновником анатомічного музею був професор Генрих Кадий, який завідував кафедрою з 1881 по 1894 рік і виготовив сотні анатомічних препаратів, серед котрих основна частина музейних. Ряд препаратів експонувалися на міжнародних та крайових виставках, за що автор отримав визнання фахівців, підтверджене дипломами Він вперше на теренах Галичини запровадив методику консервування анатомічних препаратів з використанням формальдегіду.

Детальніше...

 

У 1881 році, на час відкриття Львівської ветеринарної школи, на другому поверсі головного корпусу перші слухачі бачили два музеї: музей ветеринарної школи, який займав більшу кімнату, і музей школи кування коней, що містився у маленькій кімнатці.  

Детальніше...

У музеї кормів, який був створений у 1997 році, зібрані кормові рослини західного регіону України та кормові відходи і добавки. Спеціальні стенди демонструють отруйні та шкідливі рослини і стандарти на корми.

Детальніше...

На початку ХХ століття у Львівській академії ветеринарної медицини при кафедрі патологічної анатомії завідувачем проф. Мечиславом Грабовським був заснований патологоанатомічний музей. Неоціненний вклад у збереження та поповнення експонатів музею в різний період його функціонування внесли вчені патологоанатоми, завідувачі кафедрою: - проф. Вітольд Новіцький (1922 –1925рр.) - проф. Зигмунт Марковський (1925 – 1930 рр.) - проф. Олександр Закшевський (1930 – 1946 рр.) - доц. Анатолій Калінін (1946 – 1949 рр.) - проф. Микола Мешков (1950 – 1961 рр.) - проф. Павло Урбанович (1968 – 1972; 1992 – 1998 рр.) - доц. Іван Гевкан (1972 – 1973 рр.).

Детальніше...

4 жовтня 1996 року вчена рада академії ухвалила клопотання колективу кафедри біохімії і біотехнології про відкриття меморіального музею С.З.Гжицького в кімнаті, котра була його робочим кабінетом. Після ухвали вченої ради працівники кафедри і студенти провели значну роботу щодо відновлення інтер’єру кімнати, який був за часів С.З.Гжицького. Здійснено реставрацію меблів, складено реєстр наявних експонатів (література, дисертаційні роботи, автореферати дисертацій, прилади, особисті речі С.З.Гжицького і Вацлава Морачевського).

Детальніше...
load page 0.043245 second, load CPU 0.11