1. Профілі програм освітнього ступеня  «Бакалавр»

1.1. Профіль освітньої програми для здобуття  ступеня бакалавра за спеціальністю  075 "Маркетинг"

1.2. Профіль освітньої програми для здобуття  ступеня бакалавра за спеціальністю  181 "Харчові технології"

1.3. Профіль освітньої програми для здобуття  ступеня бакалавра за спеціальністю  162 “Біотехнології та біоінженерія”

1.4 Профіль освітньої програми для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 6.030601 "Менеджмент"

1.5 Профіль освітньої програми для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 081 "Право"»

1.6 Профіль освітньої програми для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура»

1.7 Профіль освітньої програми для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва

1.8 Профіль освітньої програми для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 162 Біотехнології та біоінженерія

1.9 Профіль освітньої програми для здобуття ступеня бакалавра за спеціальністю 101 “Екологія”

2. Профілі програм освітнього ступеня  «Магістр» 

1.1 Профіль освітньої програми для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 075 "Маркетинг"

1.2 Профіль освітньої програми для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 0306 «Менеджмент і адміністрування»

1.3 Профіль освітньої програми для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 0306 «Менеджмент і адміністрування»

1.4 Профіль освітньої програми для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 074 "Публічне управління та адміністрування"

1.5 Профіль освітньої програми для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 073 "Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності"

1.6 Профіль освітньої програми для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 211 "Ветеринарна медицина"

1.7 Профіль програми магістра зі спеціальності 162 Біотехнології та біоінженерія

1.8 Профіль освітньої програми для здобуття ступеня магістра за спеціальністю 051 Економіка

1.9 Профіль освітньої програми для здобуття ступеня магістр за спеціальністю 181 "харчові технології"

load page 0.053285 second, load CPU 0.1