1. Організація навчальної і виробничої практик студентів.

2. Підготовка проектів наказів щодо проведення всіх видів виробничого навчання.

3. Реєстрація переліку баз практики.

4. Контроль за наявністю Договорів між підприємствами і організаціями на проведення виробничих практик (за встановленим зразком).

5. Контроль за наявністю паспортів базових господарств для проведення виробничих практик.

6. Контроль деканатів з питань розподілу студентів за місцями практики, закріпленню керівників від Університету та виробництва, за дотриманням графіку перевірки практики викладачами тощо.

7. Розробка та впровадження відповідної документації та вимог щодо контролю за організацією та проведенням практичного навчання (програми практик, наскрізні програми практик, індивідуальні завдання, звітність тощо).

8. Організація проведення (спільно з деканатами) інструктажу з охорони праці перед виїздом студентів на практику.

9. Контроль своєчасності представлення деканатами звітів про практику.

10. Координація роботи по зв’язку навчального процесу з виробництвом тощо.

11. Організація щорічних конференцій за підсумками виробничих практик.

 

Інформація про базові сільськогосподарські підприємства, з якими Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З.Ґжицького уклав договори для проходження практики студентів.

load page 0.063105 second, load CPU 0.14