1. Освітньо-професійні програми для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

 

 

 

2. Освітньо-професійні програми для другого (магістерського) рівня вищої освіти

ОСВІТНЬО – ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА
Біотехнології та біоінженерія другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 162
Біотехнології та біоінженерія галузі знань 16 Хімічна та біоінженерія
Кваліфікація: Магістр з біотехнології та біоінженерії

 

 

 

 

load page 0.055912 second, load CPU 0.01