Серед технологічних кафедр університету кафедра технології виробництва продукції дрібних тварин найбільша за наявністю навчальних курсів із різних видів дрібних сільськогосподарських тварин, якими є вівчарство, свинарство, птахівництво, кролівництво і звірівництво. Курси дрібного тваринництва велися і раніше: у Львівській ветеринарній школі (1881-1896) і в Академії ветеринарної медицини (1897-1939). Їх викладали професори Антоній Баранський (1881-1905), Станіслав Фібіх (1906-1924), Тадей Ольбрихт (1925-1939). Вивчення окремих з них не припинялося під час Другої світової війни.
Від 1945 до 1976 року кафедрою розведення завідував кандидат сільськогосподарських наук, доцент Баранецький С.Ф.
У 1949 році в тодішньому інституті було відкрито зоотехнічний факультет і створено кафедру спеціальної зоотехнії, якій було доручено вести курси дрібного тваринництва. У 1976 році на основі кафедри спецзоотехнії створено дві: кафедру скотарства та конярства і кафедру дрібного тваринництва.
На кафедрі спецзоотехнії, а потім на кафедрі дрібного тваринництва у свій час працювали доцент Потульницький М.М. (1950-1978) і доцент Долматов Т.С. (1950-1995); перший викладав вівчарство, другий - птахівництво. До 1983 року обов'язки завідувача кафедри дрібного тваринництва виконував доцент Кісіль Дмитро Тимофійович. Від лютого 1983 до березня 2003 року кафедру дрібного тваринництва очолював доктор біологічних наук, професор Терек Василь Іванович. Професор Терек В.І. понад 30 років свого життя присвятив розробленню біологічних основ породного поліпшення і підвищення продуктивності гірськокарпатських овець. За його участі проведено відтворне схрещування грубововних аборигенів гірськокарпатських цакелів із напівтонкорунними баранами цигайської породи. В результаті тривалого селекційного процесу було створено особливий генотип гірськокарпатських овець універсального вовно-молочно-овчинного напрямку продуктивності, котрий після апробації визнаний як нове селекційне досягнення в тваринництві України і наказом Міністерства сільського господарства України від 31 грудня 1993 року затверджений як нова українська гірськокарпатська порода. Це єдина в Україні порода, яка продукує високоякісну килимову вовну, з котрої виготовляють килими, ліжники та різні трикотажні вироби. Професор Терека В.І. визнано співавтором виведення нової української гірськокарпатської породи овець. Подальша науково-дослідна робота з цією породою спрямована на розробку методики удосконалення овець у напрямку їх консолідації в типі тварин із неоднорідною напівгрубою вовною.
З березня 2003 року кафедру очолює доктор сільськогосподарських наук, професор Кирилів Ярослав Іванович.
Викладачами кафедри за останні роки видруковано з усіх навчальних дисциплін понад 25 методичних рекомендацій, практикумів та посібників. У співавторстві розроблено типові програми з ботаніки, прикладної зоології та метеорології і кліматології для аграрних ВНЗ України, програму виховного курсу "Основи української державності, культури та духовності", а також видруковано посібник з грифом Міністерства освіти і науки України "Організаційно-методичні та психолого-педагогічні основи виховної роботи наставника".
З усіх курсів дрібного тваринництва - вівчарства, свинарства, птахівництва, кролівництва і звірівництва - читаються лекції і проводяться лабораторно-практичні заняття. Основним завданням викладачів кафедри є теоретична і практична підготовка висококваліфікованих спеціалістів - селекціонерів, технологів виробництва та переробки тваринницької продукції у фермерських господарствах, селянських спілках та інших підприємствах і маркетологів.
Кафедра здійснює керівництво навчальною і виробничою практикою студентів других і четвертих курсів біолого-технологічного факультету. Частина занять з студентами проводиться на виробництві, безпосередньо в господарствах. Викладачі кафедри читають лекції і проводять лабораторні заняття також з слухачами Інституту післядипломної освіти зі сучасних досягнень у селекції і розведенні дрібних видів тварин, у птахівництві, а також із нових технологій виробництва продукції тварин.
Під керівництвом викладачів кафедри 35-40 студентів біолого-технологічного факультету стаціонарного та заочного відділень щорічно готують і захищають дипломні роботи; їх тематика значною мірою пов'язана з науково-дослідною роботою кафедри.
Викладачі кафедри систематично удосконалюють навчальний процес, використовуючи проблемний метод навчання, програмований контроль за поточною успішністю студентів, кредитно-модульну систему навчання. Вони виконують також значний обсяг навчально-методичної роботи: складено нові типові програми та робочі плани, удосконалюються методички для проведення лабораторних занять і ведення робочих зошитів, урізноманітнюється тематика дипломних і курсових робіт.
Колектив кафедри виконує значний обсяг наукової роботи. Кафедрою сьогодні виконується наукова робота в кількох напрямках, зокрема спільно з Краківським аграрним університетом (Республіка Польща) ведеться дослідження з виведення м'ясо-вовнового типу овець на основі прекосів шляхом схрещування із породою м'ясо-вовнового напрямку продуктивності суффольк, а в перспективі буде використовуватися м'ясо-вовнова порода шароле та багатоплідні вівці алькутської породи.

load page 0.068495 second, load CPU 0.22