lvetUmovuPrujomu 

Освітні послуги надаються Університетом

відповідно до ліцензії серія АЕ № 527855

від 29.12.2014 року

 

Прийом студентів на 2016-2017 навчальний рік проводиться на денну та заочну форми навчання за такими спеціальностями та спеціалізаціями:

 

- ветеринарна медицина - денна форма навчання (магістр, спеціаліст,)

- ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза - дена форма навчання (магістр)

- технологія виробництва і переробки продукції тваринництва (бакалавр, спеціаліст, магістр);

-  водні біоресурси та аквакультура (бакалавр, магістр);

- харчові технології (бакалавр);

- харчові технології зі спеціалізаціями:

- технологія зберігання, консервування та переробки м’яса (спеціаліст, магістр);

- технологія зберігання, консервування та переробки молока (спеціаліст, магістр);

- технологія жирів і жирозамінників (спеціаліст, магістр);

- біотехнології та біоінженерія (бакалавр, магістр);

-  екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване природокористування (бакалавр, спеціаліст, магістр);

право  (бакалавр);

право (зі спеціалізацією правове забезпечення природокористування і охорони довкілля)(магістр);

- економіка (зі спеціалізацією економіка довкілля і природних ресурсів)(магістр);

- маркетинг (бакалавр, спеціаліст, магістр);

- менеджмент (бакалавр);

- менеджмент організацій і адміністрування (спеціаліст, магістр);

-  менеджмент зовнішньоекономічної діяльності (спеціаліст, магістр);

-  менеджмент (зі спеціалізацією якість, стандартизація та сертифікація)(спеціаліст);

-  підприємництво, торгівля та біржова діяльність (спеціаліст)

-  публічне управління та адміністрування (зі спеціалізацією адміністративний менеджмент)(магістр). 

 

 

Перелік конкурсних предметів за СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ

(для вступу на основі повної загальної середньої освіти)

 

 

 

Спеціальності ступеня бакалавр

Перелік конкурсних предметів

Коефіцієнт

 Ветеринарна медицина

1. Українська мова та література

0,2

2.Біологія

0,49

3. Хімія або математика або історія України або фізика

0,2

Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза

1. Українська мова та література

0,2

2.Біологія

0,49

3. фізика або хімія або математика або історія України

0,2

 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва

1. Українська мова та література

0,3

2. Біологія

0,34

3. Математика або географія або хімія або фізика

0,25

Водні біоресурси та аквакультура

1. Українська мова та література

0,3

2. Біологія

0,34

3. Географія або математика або історія України або хімія

0,25

Харчові технології

1. Українська мова та література

0,29

2. Математика

0,4

3. Хімія або біологія або географія або історія України

0,2

Біотехнології та біоінженерія

1. Українська мова та література

0,29

2. Хімія

0,4

3. Біологія або математика або географія або історія України

0,2

Екологія

1. Українська мова та література

0,2

2. Біологія

0,44

3. Математика або географія або хімія або історія України

0,25

Право

1. Українська мова та література

0,24

2. Історія України

0,4

3. Математика або географія або біологія або іноземна мова

0,25

Маркетинг

1. Українська мова та література

0,35

2. Математика

0,3

3. Історія України або географія або біологія або іноземна мова

0,24

Менеджмент

1. Українська мова та література

0,35

2. Історія України

0,3

3. Математика або географія або біологія або іноземна мова

0,24

 

Для конкурсного відбору осіб, які на основі повної загальної середньої освіти вступають до Університету для здобуття ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування), зараховуються бали сертифіката ЗНО, виданого у 2016 році, з вищенаведених предметів (мінімальна кількість балів 100), помножених на відповідні коефіцієнти (сума коефіцієнтів 0,89), а також враховуються середній бал документа про повну загальну середню освіту з округленням до десятих частин бала, переведений у 200-бальну шкалу і помножений на коефіцієнт 0,1, та, за наявності, бали за особливі успіхи (призери IV етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад або призери III етапу Всеукраїнських конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт)або за успішне закінчення підготовчих  курсів Університету.

 

Випускники коледжів і технікумів з дипломом молодшого спеціаліста вступають на навчання для здобуття ступеня бакалавра за скороченим терміном навчання. Конкурсним балом є результат вступного фахового випробування. 

 

 

Етапи вступної компанії

Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають складати вступні випробування (ступінь бакалавр)

20 липня 2016 року

20 липня2016 року

Строки проведення Університетом вступних випробувань (ступінь бакалавр)

21.07 – 28.07 2016 року

21.07 – 28.07 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань (ступінь бакалавр)

27 липня 2016 року

2 серпня2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

1 серпня 2016 року

не пізніше 15 години

3 серпня 2016 року

Строки прийому заяв та документів від осіб, які вступають для здобуття ОКР спеціаліст, ступеня магістр

11-22 липня 2016 року

18.07 – 08.08 2016 року

Строки проведення Університетом вступних випробувань для здобуття ОКР спеціаліст, ступеня магістр

23.07 – 31.07 2016 року

09.08 – 16.08 2016 року

Термін оприлюднення рейтингового списку вступників

не пізніше 12 години

1 серпня 2016 року

не пізніше 12 години

17 серпня 2016 року

 

До заяви про прийом до університету вступники додають:

- документ державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;

-  сертифікат зовнішнього незалежного оцінювання з предметів, що відповідають переліку вступних випробувань (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);

-  копію документа, що посвідчує особу та громадянство;

-  6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4;

-  копію військового квитка або посвідчення про приписку;

-  копію картки ідентифікаційного номера.

 

Документи, що дають право на вступ поза конкурсом, за результатами співбесіди, які засвідчують досягнення визначних успіхів у вивченні предметів (дипломи олімпіад та МАН України), які дають право на першочергове зарахування при однаковому конкурсному балі, вступник подає особисто у терміни, визначені для прийому документів. Вступники мають право подати інші додаткові документи, які можуть бути взяті до уваги при конкурсному відборі.

 

За довідками звертатись у приймальну комісію університету: 79010, м. Львів, вул. Пекарська, 50.

Тел: (032) 239-26-13; Факс: (032) 275-65-60

097-063-35-12 Київстар

063-434-52-50 – life:)

095-030-44-79 – МТС

 

vetuniver.lviv.ua; pk@vetuniver.lviv.ua

load page 0.064840 second, load CPU 0.19