<< НАЗАД

Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Ґжицького

ОГОЛОШУЄ У 2015 РОЦІ ПРИЙОМ 

ДО АСПІРАНТУРИ за спеціальностями: 

03.00.13 – фізіологія людини і тварини (біологічні науки, ветеринарні науки, сільськогосподарські науки) – контракт; 

03.00.20 –  біотехнологія (сільськогосподарські науки) – контракт; 

06.02.02 – годівля тварин і технологія кормі (сільськогосподарські науки) – державне замовлення;; 

06.02.03 – рибництво (сільськогосподарські науки) – контракт; 

06.02.04 – технологія виробництва продуктів тваринництва (сільськогосподарські науки) – контракт; 

08.00.03 – економіка та управління національним господарством (економічні) – контракт; 

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності) (економічні) – державне замовлення; 

16.00.02 – патологія, онкологія і морфологія тварин (ветеринарні науки); 

16.00.03 – ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія (ветеринарні науки) – контракт;

16.00.04 – ветеринарна фармакологія та токсикологія (ветеринарні науки) – контракт; 

16.00.05 – ветеринарна хірургія (ветеринарні науки); 

16.00.06 – гігієна тварин та ветеринарна санітарія (ветеринарні науки, сільськогосподарські науки) – контракт; 

16.00.07 – ветеринарне акушерство (ветеринарні науки) – контракт;

16.00.11 – паразитологія (ветеринарні науки) – контракт.

Перелік необхідних документів: 

1. Заява встановленого зразка ( при подачі  документів);

2. Особовий листок з обліку кадрів;

3. Список опублікованих наукових праць та винаходів (за наявності), або реферат з обраної спеціальності.

4. Медична довідка про стан здоров’я форми №-086-у;

5. Копія диплома та додатку до диплома (бакалавра і магістра/спеціаліста).

6. Для осіб, які мають складені кандидатські іспити, - посвідчення;

7. Дві фотокартки : 3х4 см. та  4х6 см;

8. Копія ідентифікаційного коду;

9. Копія паспорта.

Прийом документів з 28 жовтня по 17 листопада 2015 р.

Рішення про допуск до складання вступних іспитів до аспірантури виноситься приймальною комісією університету за результатами співбесіди, розгляду реферату та поданих наукових праць з урахуванням письмового висновку передбачуваного наукового керівника.

Приймальна комісія  може  відмовити  вступнику у допуску до складання вступних іспитів до аспірантури у зв'язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, або поданням їх після закінчення встановленого терміну.

Вступники  до  аспірантури  складають  вступні  іспити з 26 листопада до 18 грудня 2015 року із філософії, однієї  із  іноземних  мов  на  вибір  (англійської, німецької, французької) та спеціальності.

Підготовка в аспірантурі і докторантурі здійснюється за рахунок коштів Державного бюджету, а також за рахунок коштів юридичних та фізичних осіб - на умовах контракту.

За довідками звертатись за адресою:

м. Львів, вул.. Пекарська 50, каб. 213, тел. 239-26-17, 239-26-13

vetuniver.lviv.ua

load page 0.051363 second, load CPU 0.03